top of page

Oorverdovende stilte… en E.L.O. aanbod ?

Zoals jullie misschien zelf ook kunnen beamen, is het de laatste weken oorverdovend stil op de sociale media kanalen en diverse forums. Is dit de spreekwoordelijke stilte voor de storm in de vorm van de 2-de Corona ‘lockdown’ ? Of zij het bange vermoedens dat het na deze bloedhete zomer misschien toch niet allemaal gaat lopen zoals we dat gedacht hadden of voorgespiegeld hebben gekregen?

Wij kunnen jullie gerust stellen want bij de KVBE is het ‘alle hens aan dek’. En we zullen jullie via dit artikel kort en bondig informeren over onze antwoorden op de vragen die ons uit de praktijk van het MKB worden voorgelegd, waarmee jullie natuurlijk dan ook zelf weer je voordeel kunnen doen.


- Moet je persé lid worden van de KVBE om de workshop te mogen volgen?

Nee. Wij zijn er als KVBE voor alle Instructeurs en helpen hen graag uit de problemen als dat binnen onze mogelijkheden valt. Vanzelfsprekend zijn wij als KVBE op onze beurt zeer verheugd met iedereen die zich als zelfstandig ondernemer of particulier Instructeur bij ons aansluit. Want een sterke branchevereniging wordt gevormd door de aangesloten leden, dus het is altijd teamwork en samen staan we sterk.


- Vallen BHV/EHBO en slachtoffer rol acteur Instructeurs onder de bijzondere beroepen regeling?

Nee, want iedere Instructeur en slachtoffer acteur werkt (als het goed is) altijd in onderlinge overleg met elkaar samen voor en met de cursisten in de praktijklessen en praktijkscenario’s. En om alle scenario’s en skills realistisch te kunnen trainen en beoefenen kom je daarmee dus altijd binnen de 1½ meter van elkaar en zelfs in de buurt van het gelaat en de luchtwegen.


- Kan ik mijn BHV/EHBO cursussen en slachtoffer rol acteur inzet dan nog wel toepassen?


Ja; mits je ons vastgestelde protocol volgt en de concrete uitwerking daarvan in de WS Covid 19 proof inrichten en lesgeven hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond.


- Hebben jullie een ELO waaruit we filmpjes en lesmateriaal kunnen downloaden als vervanging voor de praktijklessen?

Nee, want iedereen die bij ons de WS Covid-19 proof inrichten en lesgeven volgt, kan gewoon alle praktijkonderdelen van de cursussen aanbieden en laten examineren.


- Kan iedere Instructeur (OK, RK, NIBHV, Node,…) deze workshop Covid-19 proof inrichten en lesgeven volgen of moet je daar persé MFFA ® Europe of DAN ® Europe Instructeur voor zijn?

Ja, iedere BHV/EHBO Instructeur uit het Koninkrijk der Nederlanden kan zich aanmelden voor deze Instructeurs workshop en nadien veilig en verantwoord onder de aangeleerde condities het complete lesaanbod verzorgen. Dus van welke BHV/EHBO organisatie je ook Instructeur bent, je bent van harte welkom.


- Moeten er praktijk onderdelen vervallen en via een E.L.O. worden aangeleerd vanwege de RIVM richtlijnen en 1 ½ meter samenleving vereisten?

Ja; wel bij lesstof aanbieders of organisaties die geen vastgesteld protocol en geen uitwerking daarvan naar de praktijk hebben ontwikkelt.

Nee; niet bij ons omdat alle praktijkonderdelen geheel zijn gemoduleerd naar de richtlijnen van het RIVM en de 1 ½ meter samenleving vereisten. Dus overal is speciale aandacht voor de belijning, de werkvormen, de onderlinge afstanden, de verplichte PBM ’s en de exacte uitvoering van alle skills.


- Moet je dan extra investeren in PBM ‘s en lesmaterialen om dit in de praktijk te kunnen toepassen?

Ja; net als andere MKB branches ontkomen ook wij niet aan extra maatregelen en investeringen om de lespraktijk door te kunnen laten gaan. Dat zit hem o.a. in de belijning, maximum aantal cursisten gebaseerd op het aantal beschikbare vierkante meters, ventilatie, oefenpoppen, handhygiëne maatregelen en producten, PBM ’s als handschoenen, gelaatsmaskers, ..etc.

Maar dat komt uiteraard allemaal aan bod bij de praktische uitwerking in de workshop!

Comentarios


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page