top of page
hands Together

LID

WORDEN

Als beroepsgroep van professionals hechten wij aan kwaliteit en continuïteit. Niemand zit te wachten op de onverbiddelijke  ‘cowboy’s’ en ‘praatjesmakers’ die de markt en ons werkplezier bederven. De meest geschikte manier om dat te borgen is een Licentiebeleid op basis van breed gedragen kwalificatie profielen. De KVBE wil de instructeurs daarbij professioneel de ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven voor de eigen ontwikkeling als Instructeur. Instructeurs kunnen bij- en nascholingen volgen die passen bij hun eigen ontwikkeling en die passen binnen het bijbehorende kwalificatieprofiel. 

 

Lidmaatschap

Door als professional en zelfstandig ondernemer lid te worden van de KVBE blijf je op de hoogte van
de relevante ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Wij behartigen jouw belangen in de ruimste zin
van het woord en schakelen zeker een tandje bij, als het ( zoals nu in het Corona tijdperk) even
tegenzit, om jou zodoende te ontzorgen en weer nieuwe kansen te bieden.

Wij zijn er als KVBE uiteraard niet alleen voor de beroepsinstructeurs. Vanaf 1 augustus kunnen zich
bij de KVBE nu ook BHV/EHBO Instructeurs

aansluiten die geen zelfstandig ondernemer en
geen KVK registratie hebben. Dat is het particulier lidmaatschap.

 

Meld je hiernaast aan voor het KVBE lidmaatschap:.

Kosten lidmaatschap ( jaarlijks)        : 50,00 euro

Kosten particuliere lidmaatschap ( jaarlijks)        : 25,00 euro

Kosten KVBE Licentie (5 jaar geldig)        : 25,00 euro

Kosten W.S. Covid-19 proof inrichten & lesgeven*   : 100,00 euro

*Voor DAN Europe en MFFA instructeurs geld een ander tarief.

Vul het formulier hiernaast in met uw keuzes!

Aanmeldformulier

Neem de tijd om de onderstaande informatie in te vullen om je te registreren.

WAAROM
LID WORDEN?

Wat zijn de PRO ’s voor jou als professional:

- Een betaalbare jaarbijdrage

- Reductie op KVBE workshops/cursus

  aanbod

- Erkenning van de Instructeurs/Ondernemers     als beroepsgroep

- Overleven als ondernemer dankzij ons                 vastgelegde protocol:

* Na de Covid-19 proof Workshop kun je gelijk     aan de slag

* Met uitgewerkt en praktisch Covid-19 proof       protocol

- Een team dat zelf met de voeten in de

  modder heeft gestaan

- Collega’s van de werkvloer die doen wat ze        beloven

- Specialistische Partners die weten waar ze        over praten

- Elkaar wat gunnen en waarderen voor je inzet

 

- Ontwikkelkansen, PR en netwerken

 

- Aanspreekpunt Beroepsonderwijs

- Aanspreekpunt GGD/GHOR

- Aanspreekpunt Veiligheidsregio

- Aanspreekpunt Overheid

- Ruggensteun en advies vanuit het MKB

bottom of page