WIE

WIJ

ZIJN

De Koninkrijk(s) Vereniging van BHV en EHBO Instructeurs (KVBE) is de Branchevertegenwoordiger en Beroepsgroep-Ledenorganisatie voor al deze Instructeurs, Opleiders en Zelfstandige ondernemers in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bestuursleden KVBE

Vrz.        Dhr. M. de Koning                (MBO sector)

Pnmstr. Dhr. F. Kuijper  (EHBO/Evenementensector)

Secr.      Dhr. P. Worp                           (BHV sector)

De KVBE heeft op basis van verkennende gesprekken binnen onze branche, besloten tot een twee - ledige taakstelling.

 

1.Brancheorganisatie 

 

Wij behartigen als ledenorganisatie/beroepsgroep en via het lidmaatschap van het MKB, de BHV/EHBO branche van zelfstandige ondernemers en instructeurs. Wij vertegenwoordigen deze branche in het contact met belangrijke partijen als : de landelijke overheid, (zorg) verzekeraars, NOC*NSF en sportbonden, MBO/HBO, Evenement organisatoren, Ketenpartners als GGD/GHOR, VSG, KNGF, NGS, IFV, ..etc.

 

 

2. Ledenorganisatie 

 

Wij behartigen de beroepsbelangen van onze leden en borgen en verbeteren hun handelen in de beroepspraktijk. Daarbij versterken we de ontwikkeling van het vak/kennisdomein door trends en ontwikkelingen in de maatschappij nauwlettend te volgen. Wij stellen daartoe kwalificatie profielen op en vormen een cie. die bij- en na scholingen accrediteert, waardoor de leden vakbekwaam kunnen blijven in het uitoefenen van hun beroeps werkzaamheden. Ook adviseren wij onze leden over wet- en regelgeving, verzekeringen, naamgeving en imago.

©2020 door K.V.B.E.