top of page

WIE

WIJ

ZIJN

De Koninkrijk(s) Vereniging van BHV en EHBO Instructeurs (KVBE) is de Branchevertegenwoordiger en Beroepsgroep-Ledenorganisatie voor al deze Instructeurs, Opleiders en Zelfstandige ondernemers in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bestuursleden KVBE

Vrz.        Dhr. M. de Koning                (MBO sector)

Pnmstr. Dhr. F. Kuijper  (EHBO/Evenementensector)

Secr.      Dhr. P. Worp                           (BHV sector)

De KVBE heeft op basis van verkennende gesprekken binnen onze branche, besloten tot een twee - ledige taakstelling.

 

1.Brancheorganisatie 


Wij behartigen als ledenorganisatie/ beroepsgroep en via het lidmaatschap
van het MKB, de BHV/EHBO branche van zelfstandige ondernemers en instructeurs. Wij vertegenwoordigen deze branche in het contact met belangrijke partijen als : onze landelijke overheid (SZW, BZK), (zorg)verzekeraars, NOC*NSF en sportbonden, MBO/HBO, Evenement organisatoren, Ketenpartners als GGD/GHOR, VSG, KNGF, NGS, IFV, ..etc.

Hiermee vormen wij een representatief BHV/EHBO branche specifiek overlegplatform van professionele opleiders en veiligheidsdeskundigen voor overheid, werkgevers, werknemers en onze leden op lokaal, provinciaal en landelijk terrein, zowel binnen als ook buiten Nederland.

Want bewustwording, risico inventarisatie, veiligheid, opleiding, certificatie, onafhankelijk examinering en wat dies meer zij, zijn grensoverschrijdende processen die schreeuwen om objectieve en concrete wettelijke kaders en praktische uitvoerbaarheid. En dat blijkt helaas hoognodig!

Fabrikanten en distribiteurs die onze doelstelling ondersteunen kunnen uiteraard als sponsoren betrokken worden bij de KVBE maar hebben daarmee geen stemrecht of invloed binnen onze brancheverenging.

Daarmee waarborgen wij onze doelstellingen en zijn of worden de leden van onze brancheorganisatie niet overgeleverd aan werkgevers die bijvoorbeeld via inhuurconstructies invloed uitoefenen over het aanbod, de duur of de inhoud van het cursusaanbod of het uurtarief wat onze leden voor hun werkzaamheden willen factureren.

Voor wat, hoort wat. Vandaar dat overheid, opdrachtgevers en cursisten daardoor via onze KVBE leden de noodzakelijke kwaliteit krijgen via een betrouwbaar advies of een cursus op maat, tegen een eerlijke prijs.


 

2. Ledenorganisatie 

 

Wij behartigen de beroepsbelangen van onze leden en borgen en verbeteren hun handelen in de beroepspraktijk. Daarbij versterken we de ontwikkeling van het vak/kennisdomein door trends en ontwikkelingen in de maatschappij nauwlettend te volgen. Wij stellen daartoe kwalificatie profielen op en vormen een cie. die bij- en na scholingen accrediteert, waardoor de leden vakbekwaam kunnen blijven in het uitoefenen van hun beroeps werkzaamheden.
 

Ook adviseren wij onze leden over wet- en
regelgeving, verzekeringen, naamgeving en imago. Leden binnen een eigen vakorganisatie respecteren elkaar en gunnen elkaar ook wat. Dat is op basis van een gezonde concurrentie met open vizier in een gelijkwaardig speelveld. Met respect voor andermans ontwerp en product. Bij onze KVBE is dus beslist geen plaats voor het soort leden dat als ‘con-collega’s’ op slinkse wijze middels besloten facebookgroepjes of anderszins, ontwerpen van de oorspronkelijke uitvinders middels knip-en- plak constructies in de markt aanbieden om daar persoonlijk voordeel mee te behalen. Datzelfde geld voor “plofkip” afbraakprijs cursusaanbieders die via hun ronkende websites nietszeggende inhoudsloze en “gecertificeerde” cursussen aanbieden, die niets anders dan één grote farce in de vorm van schijnveiligheid opleveren.

Bij ons geen vage verwijzingen of loze teksten. Maar een kritische blik en een gezonde nieuwsgierigheid en belangstelling voor wat moet en mag en vooral hoe het ook anders of beter kan. Zodat praktische problemen dan daarmee opgelost of beter nog, mogelijk zelfs voorkomen kunnen worden.

bottom of page