top of page

Veldnorm Evenementenhulpverlening, geen papieren tijger!

Na een ruime voorbereidingsperiode en diverse inspraakrondes is op 1 maart 2019 de VNEZ officieel gepubliceerd. Niet al te lang daarna (eind 2019) ontstonden de coronaperikelen en ging daardoor het Nederlandse uitgaansleven en de Evenementenbranche ‘op slot’ !

Pas dit voorjaar zijn de maatregelen dermate versoepeld dat Nederland weer open kan. Waardoor dus ook de recreatiebranche, cultuur, sport en het uitgaansleven weer losbarsten.

De Inspectie heeft gisteren aangekondigd te gaan controleren bij de Evenementenhulpverlening. Zie : https://www.igj.nl/zorgsectoren/meer-zorgsectoren/evenementenzorg

Er worden in diverse forums op dit vlak, geheel verschillende uitspraken gedaan en dat staat

uiteraard iedereen vrij. Lees je daarom s.v.p. extra goed in op het oorspronkelijk document.

Evenementenzorgverlener (pag.10 van die Veldnorm)

Een evenementenzorgverlener is ieder natuurlijk persoon, al dan niet BIG-geregistreerd, die in georganiseerd verband betaald of onbetaald zorg verleent op een evenement. Een zorgverlener is voor het publiek en ketenpartners herkenbaar als persoon die aanwezig is om hulp te verlenen.

• Eerstehulpverlener : Een eerstehulpverlener is een gediplomeerd of gecertificeerd

hulpverlener, niet werkzaam als beroepsbeoefenaar in de reguliere gezondheidszorg.

• Zorgprofessional : Een zorgprofessional is een zorgverlener die als beroepsbeoefenaar

werkzaam is in de individuele gezondheidszorg.

Voor opleiders die cursisten hierop willen voorbereiden en deze nadien onafhankelijk willen laten examineren en certificeren ten behoeve van deze inzet heeft dat verstrekkende gevolgen. Want bij bestudering van de vereiste competenties in die Veldnorm Evenementenhulpverlening onder bijlage 8.1. (pagina 52 tot en met 54 ) voor niveau EHBO BASIS, impliceert dat al een behoorlijke uitbreiding qua lesstof en daardoor automatisch dus ook qua cursusduur. Hetgeen natuurlijk ook van toepassing is voor het daarop volgende Eerstehulpverlener niveau van EHBO PLUS.

Pas daarna is er sprake van zorgverlener niveau ’s en gaat het in deze Veldnorm over Assistentie Spoedzorg handelingen en professionals (pag.18 schema van Zorgniveaus Evenementenzorg).

コメント


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page