top of page

Ook Trauma Acteur Instructeurs van harte welkom!

In Nederland zijn diverse organisaties actief met het opleiden van Instructeurs ten behoeven van het uitbeelden van slachtoffer rol situaties. Deze Instructeurs werken na het afronden van hun opleiding uiteraard ook vaak als Instructeur en/of zelfstandig ondernemer samen met bij ons aangesloten BHV/EHBO Instructeurs.

Wij gaan er daarbij per definitie vanuit dat er ook binnen de 1 ½ meter wordt samengewerkt en getraind. Daartoe derhalve een appèl doen op de uitzonderingsregel van onmisbare beroepen slaat nergens op omdat er in de meeste gevallen; zowel op civiel als defensie terrein; wordt samengewerkt in teamverband met de BHV/EHBO Instructeur(s) en de cursisten. Dus is een daarop uitgewerkt protocol ( dat van de KVBE) met alle van toepassing zijnde PBM ’s beslist noodzakelijk.

Omdat ons vastgestelde protocol daarmee uiteraard ook expliciet voor hen van toepassing is om veilig en verantwoord aan de slag te kunnen gaan, staat het ook deze Instructeurs en/of Zelfstandige ondernemers vrij om zich aan te sluiten bij de K.V.B.E.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page