top of page

MOND-NEUSKAPJES……WERKEN ECHT!

Het wetenschappelijk tijdschrift Science heeft van de week een wetenschappelijke publicatie vrijgegeven over de effectiviteit en noodzaak van het gebruik van ‘mondkapjes’. Eindelijk is hiermee objectief vastgesteld en bewezen welke belangrijke rol de chirurgische mondkapjes spelen in het voorkomen van de overdracht hiervan in een omgeving of ruimte met lagere aerosol hoeveelheid = lagere virusconcentraties.


De onderzoekers zijn o.a. verbonden aan het Universitair ziekenhuis in Berlijn en aan het Max Planck Instituut in Mainz. Tegelijkertijd kan ook gesteld worden dat ruimtes waar hogere concentraties aerosollen aanwezig zijn / ‘in de lucht hangen’ betere bescherming noodzakelijk is middels FFP-2 of N95 maskers.


De hoeveelheid virusdeeltjes in de lucht wordt bepaald door de wijze waarop de longen worden benut : verhoudingsgewijs leveren niesen en hoesten de hoogste concentratie op, spreken wat minder en regulier ademen het minst. En verder is van groot belang de mate van ventilatie c.q. de beschikbare ruimte waarin de virusdeeltjes zich bevinden. Lees : zich kunnen verspreiden waardoor lage aerosol hoeveelheden ontstaan of indien dat niet kan: zich opstapelen waardoor een hoge concentratie aan aerosollen ontstaat (zoals in ziekenhuizen en slecht geventileerde binnenruimtes als huiskamers, kantoren, lokalen ..etc.). In dat laatste geval moeten FFP-2 of N95-maskers worden benut.


De kleinere deeltjes ‘airborne’ blijven zoals al eerder gesteld het beste hangen. En de grotere c.q. zwaardere deeltjes niet, maar die landen op contactoppervlaktes en vormen daar weer een risico. Waarbij overigens vermeld dat niet alle roulerende aerosollen ook daadwerkelijk geïnfecteerd zijn!


Betreffende wetenschappers hebben met hun onderzoeksresultaten wetenschappelijk aangetoond dat het gebruik van ‘mondkapjes’ een significante bijdrage leveren ( mits goed gebruikt en algemeen gedragen) aan het verminderen = omlaag brengen van het reproductiegetal. Voor vrijblijvendheid en nonchalance is hierbij geen ruimte, want de onderzoekersgroep stelt als voorwaarde dat mensen als deelnemers aan de samenleving altijd een masker dragen.


Het ‘game changing’ artikel is een welkome wetenschappelijke onderbouwing op het sinds mei 2020 door ons voorgestelde en ingediende coronaprotocol voor BHV en EHBO instructeurs en cursisten.


Gezien de toen reeds door ons aangegeven noodzaak voor het hanteren van deze maskers in combinatie met het juiste gebruik, het afstand houden, de noodzakelijke ventilatie en overige persoonlijke hygiëne en reinigingsadviezen van het RIVM blijft ons brancheprotocol en de verplichte toepassing van PBM ’s in de praktijkscenario’s en lessituatie daarmee dus onverminderd van kracht.


Link naar het artikel:

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page