top of page

Maatwerk vereist voor Gehandicaptenzorg tijdens Corona

Nederland telt ca. 329.000 geregistreerde COPD-patiënten waar er jaarlijks een kleine 35.000 nieuwe aan kunnen worden toegevoegd, die uiteraard zwaar gedupeerd raken indien ze nagenoeg overal een mondkapje zouden moeten dragen. En wanneer ze als alternatief als “minder validen” c.q. mensen met een beperking een zeer praktisch ‘faceshield’ benutten, worden ze meewarig aangekeken, hierop aangesproken en zelfs beboet ( a 95 euro) indien ze geen huisartsenverklaring kunnen overleggen.


Het dragen van zo’n ‘faceshield’ is bovendien toch ook bijzonder nuttig en uiterst voorwaardelijk tijdens het lesgeven aan- of communiceren met doven en/of slechthorenden. Dat zijn er anno 2020 naar schatting 1 ½ miljoen. Want we spreken tenslotte niet allemaal gebarentaal, toch ?

Al met al gaat het dus over een kleine 2 miljoen inwoners die van het welbekende ’kastje naar de muur’ worden gestuurd, terwijl ze notabene vaak zelf ook nog eens tot de risicogroep behoren. Dat vinden wij als KVBE onaanvaardbaar.

Aangedragen “nepnieuws oplossingen”:

- Vraag een verklaring aan de huisarts (die mag dat niet verstrekken!)

- Laat medicatie zien (wat dan en hoe moet een BOA dat dan weten ? + zeer fraude gevoelig !)

- Ga de discussie aan met de handhaver en overtuig hem/haar dat je patiënt bent (hoe dan?)

Dat is toch geen manier van doen, terwijl we juist extra moesten omkijken naar- en extra aandacht moeten geven aan onze ouderen en kwetsbare medelanders...


Onze eerste suggestie:

- Uw huisarts heeft uw medische dossier in zijn beheer

- U vraagt hem/haar om een kopie van het relevante gedeelte van uw eigen medische patiënten dossier en dat dan te voorzien van datum en stempel van de huisartsenpraktijk

- Dit document draagt u dan bij zich en kunt u zo gewenst gebruiken als bewijslast

Onze tweede suggestie:

- De meeste COPD/ASTMA patiënten zijn wel aangesloten bij een landelijke patiënten organisatie

- Laat het lidmaatschapsbewijs daarvan toe als geldige legitimatie van uw aandoening/ziekte

Onze derde suggestie:

- Geef lesgevers, instructeurs, medewerkers die te maken hebben met de zorg en onderwijs aan mensen met een beperking (denk o.a. aan doven- en slechthorenden) tijdens de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden, vrijstelling van het dragen van het mondkapje en de verplichting tot het dragen van een ‘face shield’, zodat hun werk veilig en praktisch uitgeoefend kan worden.


Zo willen wij als KVBE graag oplossingen aanreiken om veilig en verantwoord om te kunnen gaan met instructeurs, cursisten en medemensen met een beperking. Zodat net als tijdens uw Covid-19 proof cursus aanbod, ook hierbij daadwerkelijk sprake is van maatwerk in een veilige omgeving.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page