top of page

Lesgeven Noodzakelijk? Noodzakelijk Lesgeven!

Bijgewerkt op: 3 feb. 2021

Vanwege de vele reacties en vragen van zelfstandige ondernemers op ons laatste artikel op de website geven we natuurlijk graag een nadere toelichting. Maar niet zonder jullie daarbij weer te verwijzen naar de volledige tekst op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-01-20


De reden waarom we in een “grijs gebied” zijn beland en het vanuit juridisch oogpunt mag/kan is de afwezigheid van bepaalde woordkeuzes en teksten die er vorige keer (‘lockdown’ - 1) wel in stonden.


- Hoofdstuk 3 van deze tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 gaat zoals jullie zien over het onderwerp groepsvorming. Bij Art.3.1: daar staat niet vermeld als punt d. een opleidingslocatie. En (b)lijkt de conclusie daarmee gerechtvaardigd (verdedigbaar) dat dit “dus” wél mag.


- Een klein stukje verderop gaat het bij Art.3.2.f over : groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Wij gaan als KVBE bestuur zeker niet op de stoel van een juridische specialist zitten, maar betreuren ten zeerste dat een maas in de wet een kennelijke aanzet vormt tot het les blijven geven of daar nu dan maar weer mee te gaan starten. Omdat het vanuit juridisch oogpunt bezien: mag/kan.

Ons ontgaat de logica waarom een BHV/EHBO training van individuele kandidaten in cursusgroepen plotsklaps wordt geschaard onder een Groepsverband? ( art. 3.1./2.f.: die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties). Maar eerlijk is eerlijk, met heel veel fantasie zou je daar natuurlijk ook een volledig opgetuigde BHV organisatie onder kunnen verstaan. Ons inziens behoren het geven van particuliere of zakelijke opleidingen aan personeelsleden, daarom dus niet bij die noodzakelijke bedrijfsprocessen.


Wij denken gezien die tekst en de doelstelling van de ‘lockdown -2’ maatregelen en minimalisering van de contactmomenten, bij noodzakelijke groepsverbanden juist aan : personeelsleden in kantoren voor financiële dienstverlening, rechterlijke macht, vaccinatie personeel, uitvaart, het belijden van een godsdienst,….. Dus doe alleen het hoogstnoodzakelijke om de maatschappij draaiende te houden en de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Als het dan toch kan/moet? Hoe besloten is dan die trainingslocatie of dat bedrijf(verzamel)gebouw waar dit soort trainingen vaak plaatsvinden en hoeveel extra reisbewegingen en overige ongewenste gevolgen heeft dat allemaal? Dat de Ambulanceacademie een uitzonderingspositie krijgt omdat ze met man en macht werken aan de extra opleiding van collega’s die daadwerkelijk kunnen helpen vanwege het grote tekort .. dat is toch volstrekt logisch, noodzakelijk en verklaarbaar! Anderzijds constateren wij helaas ook overvolle kinderdagverblijven, overvolle snelwegen, overvolle praatprogramma’s met talloze specialisten en …. de noodrem van het kabinet met het instellen van de avondklok na een hoop gesoebat over .. ½ uur ? Zelfs de Tweede Wereldoorlog wordt er nog bij betrokken om de avondklok te voorkomen. Terwijl in het debat gezien de leeftijd van de deelnemers (iemand ouder of gelijk aan 80 jaar gezien?) niemand die verschrikkingen zelf heeft meegemaakt. Dus als iedereen binnen onze landsgrenzen zich nu eerst eens tijdens die paar extra ‘lockdown’ weken en avondklok periode aan de opgedragen regels gaat houden, dan komt er wellicht naast de vaccinatie, wat schot in de zaak. Zo niet dan blijft het dweilen met de kraan open. Het nu dan toch opstarten of geven van cursussen onder het motto, niet omdat het moet, maar “omdat het juridisch kan” lijkt ons als KVBE bestuur dan geen goed signaal. Wij wensen iedere zelfstandige ondernemer veel wijsheid toe bij de besluitvorming maar ons advies is en blijft om het nog even vol te houden en dus geen gebruik te maken van de mazen in de wet.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page