top of page

Hoezo Workshop Covid-19 Proof inrichten en lesgeven?

Workshop Covid-19 proof inrichten en lesgeven

Voor alle leden en belangstellende BHV/EHBO instructeurs en ondernemers binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben wij een brancheprotocol opgesteld en in overleg met MKB Nederland, VNO/NCW, MFFA ® Europe en de overheid samengesteld, wat nadien is vastgesteld. Uiteraard weet iedereen dat er inmiddels meerdere protocollen bij zijn gekomen en er dus inmiddels ook meerdere branches zijn voorzien. En dat is natuurlijk een goeie zaak. Ietwat ongelukkig is de ‘an sich’ goed bedoelde doorverwijzing van publiekvoorlichters van de overheid naar protocollen van andere branches of de handreiking voor contactberoepen. Want deze zijn uiteraard ook vastgesteld, maar gelijktijdig veel minder specifiek en al helemaal niet specialistisch uitgewerkt voor de praktijk van het daadwerkelijke inrichten, lesgeven en examineren van BHV en EHBO lessen. En dat is nu juist net wel waar het bij ons om gaat. Een serieuze Instructeur/Ondernemer heeft niets aan een stapeltje papier met niet nader en specifiek uitgewerkte handreikingen voor de lesgeef praktijk. En hij/zij en de cursisten hebben er ook niets aan, als bepaalde verplichte handelingen niet (mogen) worden uitgevoerd, omdat dit daaronder dan helaas niet kan. Dus hebben wij die uitwerking voor de BHV/EHBO Instructeur/Ondernemer WEL uitgewerkt tot in detail, zodat ALLE skills op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden beoefend zonder afbreuk te doen aan de Covid-19 / Corona richtlijnen en de meest actuele anderhalve meter samenleving restricties van het RIVM. Dat staat echter niet als zodanig op het protocol uitgewerkt omdat wij en de overlegpartners en mogelijke handhavend optredende partijen, gesteld zijn op éénduidige afspraken en een duidelijke uitwerking, zonder persoonlijke interpretaties of geheel willekeurig toegepaste knip-plak werk variaties. Vandaar!

Waarborg professionaliteit

Daarom is dit natuurlijk ook het specifieke en specialistisch ontworpen BHV/EHBO brancheprotocol.


En dat moet je net als je cursisten in de BHV/EHBO praktijk: leren en begrijpen door het tot je te nemen en daadwerkelijk te beoefenen en nadien te demonstreren in de praktijk. Bij succesvolle afronding wordt je geregistreerd in het Covid-19 proof Instructeur register en vinden er ter borging van die kwaliteit en veiligheid steekproefsgewijs audits op locatie plaats. Zodat zowel de maatschappij in haar geheel als de rijksoverheid in het bijzonder, tevreden kunnen zijn met die aantoonbare en geborgde branche specifieke professionaliteit. Dat betekend tevens dat je daarmee dus ALLE BHV/EHBO skills kunt laten beoefenen, er geen enkele hoeft uit te sluiten en je de cursisten ‘gewoon’ regulier kunt opleiden en nadien kunt laten examineren en certificeren. En om dat wederzijdse voordeel per direct te kunnen benutten moet je daar dan inderdaad wel zelf wat voor doen. Dus samen sterk! Vandaar de workshop Covid-19 proof inrichten, lesgeven en examineren. Ga jij ook, zonder consessies te willen doen, voor kwaliteit en professionaliteit?

Sluit je dan aan bij de KVBE en we maken er samen werk van!

Comentarios


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page