top of page

Het is niet alles goud wat er blinkt!

Spijtig genoeg zijn er ook in onze BHV/EHBO branche diverse website ontwikkelaars dan wel redacties actief, die er helaas een potje van maken. Diverse ondernemers hebben zich na de eerdere constatering van het ongelijke speelveld (tijdens de corona pandemie) ook nog bij ons gemeld over “window dressing”. Dat is het hedendaagse woordgebruik voor zaken anders voorstellen dan ze zijn.


Vroeger was het gezegde daarvoor: “het is niet alles goud wat er blinkt”. En heden ten dagen is dat dan eufemistisch gezegd: het doelbewust zaken op je website “iets mooier voorstellen” dan het daadwerkelijk is. Waarmee de onoplettende lezer ... foutief wordt geïnformeerd.


WANT: Alle partijen die te maken hebben met veiligheid zeggen niet voor niets: NIEMAND MAG CURSUS GEVEN! Er mogen beslist geen BHV/EHBO herhalingscursussen of nieuwe cursussen worden opgestart. Dus ook niet door Instructeurs vanuit Brandblusleveranciers, Verbandimporteurs, Politie, of andere doelgroepen. De enige volstrekt logische uitzondering daarop is…de Ambulanceacademie!


Enkele andere voorbeelden daarvan : het antidateren van artikelen op die websites zodat het net lijkt of men al in een heel vroeg stadium ergens mee bezig was, terwijl de eerste en andere artikelen op die website van een veel latere datum waren. Dat je als BHV/EHBO instructeur een VOG verklaring moet hebben om als opleider serieus genomen te worden.


Dat jij door je voor veel geld aan te sluiten bij club X of club Y de klanten in de BHV/EHBO markt er daarmee van overtuigd hierdoor een echte en betrouwbare ondernemer te zijn. Het gebruiken van foto’s en tekstdelen van anderen om zelf goede sier mee te maken, …etc.


Nog een graadje erger zijn de ‘ondergrondse uitspraken’ en ’waarheden’ die er allemaal rond blijken te gaan in afgeschermde facebookgroepjes. De collega BHV/EHBO Instructeurs die daar kennis van hebben genomen, verbazen zich ten zeerste over de onzin en stellingen die daar worden geponeerd.


Maar kwamen er toen snel achter dat kritische opmerkingen daarover niet werden gewaardeerd door de onderliggende en verborgen eigenaren daarvan, omdat ze onmiddellijk daarna vrij simpel en zonder verdere verklaring uit dat betreffende FB groepje werden verwijderd. Kortom datacensuur en misbruik in het “klein”, wat het natuurlijk niet minder schadelijker of ongepaster maakt dan datgene wat er wereldwijd in het groot gebeurd.


Storender wordt het als willekeurige externe bezoekers met het invullen van simpel te achterhalen gegevens jouw competenties en/of kwalificaties op betreffende website (s) in beeld kunnen krijgen.


Gebeurd dat per ongeluk dan is er (buiten de gangbare N.A.W. gegevens) sprake van een data lek (denk aan: geloof, inkomsten, medische gegevens, politieke voorkeur,..) en moet dat officieel gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Is dat echter een openbaar inlogsysteem op een website, dan is dat zonder expliciete toestemming van de Instructeur beslist NIET toegestaan !


Kortom .. bezint eer gij begint. Sluit je aan bij de KVBE, een branchevereniging ; die los van de naam van je opleidingsorganisatie; open staat voor iedere BHV/EHBO Instructeur in ons Koninkrijk en weet je daarmee beslist verzekert van een betaalbare branchevereniging lidmaatschapsbijdrage, originele en correct gepubliceerde /gedateerde nieuwsberichten en… via ons KVBE lidmaatschap bij MKB Nederland ook van de support van MKB Nederland en daarmee de best denkbare steun voor werkend Nederland en daar buiten.

Yorumlar


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page