top of page

Een gewaarschuwd ondernemer telt voor twee

Bijgewerkt op: 7 feb. 2021

Graag stellen wij jullie gerust met de melding dat iedereen die in welke branche dan ook werkzaam is natuurlijk al lang en breed zijn / haar bevoegdheid op het terrein van de één of andere veiligheidstraining heeft behaald. Want… als hij /zij dat niet had behaald, was je daar natuurlijk niet werkzaam geweest omdat de ARBO wet dit als voorwaarde voorschrijft. Dus zodra je die bevoegdheid eenmaal hebt behaald zit je goed en kun je de reguliere werkzaamheden binnen jouw werkomgeving veilig en verantwoord verrichten en weet je ook wat je moet doen bij calamiteiten of bij de in de realiteit van alledag meestal eenvoudige en simpele ongevalletjes.


Open deuren intrappen geeft geen pas, maar om die veiligheid te blijven borgen is het uiteraard gewenst dat je met enige regelmaat die (specifieke) kennis en vaardigheid opfrist en weer op de hoogte bent van de nieuwste richtlijnen, dan wel hebt laten zien dat je het allemaal nog weet omdat er tussentijds niets is gewijzigd en je kennis en vaardigheid nog op niveau zijn. Dat wordt dan bewezen geacht middels het behalen van een certificaat, dat op naam en datum wordt verstrekt aan het geslaagde personeelslid. En zodra hier binnen een bedrijf een audit op wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld GHOR/GGD of Inspectie, gaat dat uiteraard meegenomen worden in de rapportage.


Omdat de volksgezondheid en RIVM maatregelen leidend zijn, geeft het bij de tweede ‘lockdown’ en mogelijk nog te verwachten 3 de virus uitbraak, absoluut geen pas om net te doen of iedereen in zijn branche ineens onbekwaam en incompetent is en deze of gene her training per direct noodzakelijk is omdat anders de dagelijkse werkzaamheden / bedrijfscontinuïteit gevaar zouden lopen! Vandaar dus ook het Kabinetsadvies om het reizen te beperken, thuis te werken, hygiëne maatregelen in acht te nemen, de avondklok te eerbiedigen en zelfs liever 2 meter dan 1 ½ meter afstand te houden,..etc. Daarmee wil men de welbekende R-waarde zo snel mogelijk omlaag zien te krijgen.


Inspecties en controlerende instanties zijn het daar uiteraard van harte mee eens en hebben gemeld coulant om te zullen gaan met “verlopen” certificaten. Want ‘nood breekt wet’ en het is daarbij toch de grootste onzin om te denken of te stellen dat iemand wiens certificaat verlopen is, ineens niet meer veilig kan werken of hulpverlenen. VCA is maar liefst 10 jaar geldig, EHBO kan 1 of 2 jaar geldig zijn afhankelijk van de opleidingsorganisatie. Kortom haastige spoed is zelden goed. Een BHV cursus kun je helaas tegenwoordig zelfs al heel modern ‘on line’ in slechts twee uurtjes tijd behalen. Deze vorm van schijnveiligheid wil je toch ook niet gaan aanbieden als serieuze BHV/EHBO ondernemer?


Natuurlijk wil iedere cursist zijn eigen niveau graag ‘up-to-date’ houden. De vele coronamaatregelen zijn daarom uiteraard de oorzaak van dit tijdelijke cursus uitstel! Bovendien zijn er momenteel echt wel veel ergere dingen in de samenleving gaande! Bedrijven vallen om, gezinnen raken in financiële problemen, ruime mate van oversterfte ten gevolge van de corona uitbraak, ruim 100.000 mensen extra in de WW, ….


Door het te kort aan verpleegkundigen en ambulancepersoneel is het uiteraard zeer gewenst dat die opleidingen wél door gaan, omdat dit nieuwe en uiterst noodzakelijke aanwas is, die voordien niet geschoold of beschikbaar was. Logisch, verantwoord en noodzakelijk.


Wij verwijzen jullie als KVBE Bestuur niet naar de lokale overheden, want wij hebben alles al voor jullie uitgewerkt en vastgelegd in het KVBE brancheprotocol en tevens praktisch aangeleerd in het verplichte Covid-19 proof workshop aanbod. Wij schuiven de verantwoordelijkheid ook niet af naar de individuele ondernemer, omdat jullie dankzij ons aanbod aan alle wettelijke kaders voldoen. Ons advies is : laat je niet verleiden tot het dan toch maar gaan lesgeven uit hoofde van vermeende noodzakelijkheid of mazen in de wet.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page