top of page

Echt Corona veilige EHBO & BHV Instructeurs en Ondernemers

Bijgewerkt op: 13 jun. 2020

Hoe zit het nu echt?


De K.V.B.E. heeft met haar samenwerkende partners het Brancheprotocol ingediend en dat is officieel vastgesteld op 28 mei. Dat protocol geeft de grote lijnen aan en zeker niet de details voor de uitwerking op de werkvloer. Wij zijn namelijk van mening dat je een Instructeur/Ondernemer in de BHV/EHBO branche niet ‘blij moet maken met een dooie mus’. Want met een stapeltje papier en met hier en daar wat knip- en plak- werk je collega’s zelf aan de gang laten gaan,; zonder dat dit ergens ter controle wordt voorgelegd of geautoriseerd; is natuurlijk niet echt een voorbeeld van een professionele standaard uitdragen en realiseren. 1. Voordat je dit uit kunt rollen in de lespraktijk moet je dus een workshop volgen om dit:

- A. Veilig en verantwoord te kunnen organiseren.

- B. De juiste hulp- en oefenmaterialen daarvoor te kiezen.

- C. De systematiek krijgen aangereikt om dat ook in de praktijk van de BHV en EHBO les te kunnen beoefenen BINNEN die 1 ½ meter samenleving vereisten zonder het Coronavirus een kans op uitbraak te bieden en cursisten te besmetten of zelf besmet te raken.

-D. En dat allemaal …… zonder het inleveren van kwaliteit of de aan te leren skills !! ZODAT je cursist bij succesvolle afronding gewoon volledig gecertificeerd kan worden. 2. Daarnaast wordt je hiertoe gecertificeerd en landelijk als Covid-19 proof Instructeur geregistreerd. 3. EN…er wordt er in de lespraktijk ook nog steekproefsgewijs op locatie gecontroleerd.

Het NRTO Protocol

Dat is later vastgesteld en daarom gekoppeld aan het protocol van de KVBE omdat het bij de NRTO dus ook over veilig opleiden en examineren gaat. Bij de NRTO ( een kwaliteitsinstituut met ruim 25 jaar ervaring) gaat het echter om een heel andere toepassing en onderwijs breed ( check : www.NRTO.nl) En die hebben hun protocol op dit terrein zeker niet verder gespecificeerd (zoals de KVBE dat wel heeft gedaan) voor de praktijklessen en examens voor BHV/EHBO/Reanimatie cursussen.

De RIVM Handreiking


De Veilig werken bij contactberoepen handreiking is van toepassing op de daar vermelde beroepsgroepen die al diverse keren op TV te zien zijn geweest met hun ondernemersproblematiek in relatie tot de andere halve meter samenleving vereisten. Dit zijn beroepen waarbij een dienst wordt verleend en de klant en aanbieder een contract aan gaan m.b.t. die dienstverlening. Denk aan een tandarts, sportmasseur, rij -instructeur, keuringsarts, …etc. Dat impliceert o.a. de wederzijdse gezondheidscheck, de intake, het moeten reserveren, …. En ‘last but not least’: is dit altijd een één op één situatie!

En jazeker, bij een BHV/EHBO Les heb je ook groepen cursisten die bijvoorbeeld opgesplitst 1 op 1 werken met 2-tallen in een scenario training, maar dat is dus echt heel wat anders. DUS dat protocol volstaat daar niet bij, omdat het hier niet voor is uitgewerkt en toegespitst.

Oorzaak van dit misverstand


Er zijn inmiddels na rijp beraad en goed overleg (MKB, VNO/NCW, Overheid, ...? )behoorlijk wat brancheprotocollen vastgesteld voor de diverse branches. Aanvragen die er nu nog zijn of gaan komen worden ter voorkoming van fuikvorming en een labyrint aan protocollen, doorverwezen naar de reeds vastgestelde protocollen. Aan overheidsdiensten gekoppelde loketten op dit Covid-19 / Corona virus terrein verwijzen dus daadwerkelijk door naar reeds vastgestelde protocollen. Maar dat moet dan wel gebeuren naar het juiste is van toepassing zijnde protocol.

Bij de KVK website is dit inmiddels correct weergegeven en wordt ook doorverwezen naar de KVBE.

Conclusie

Instructeurs en ondernemers die via het VWS ‘loket’ informatie hebben ingewonnen, zijn uiteraard ter goeder trouw, maar…..helaas foutief geïnformeerd. WANT het vastgestelde protocol voor de BHV/ EHBO/ Reanimatie en aanverwante specialistische en risicovolle activiteiten t.a.v. het veilig en verantwoord opleiden en examineren ligt bij de KVBE.


En via de KVBE is daar nogmaals ten overvloede: ook nog een verplichte workshop deelname, Covid-19 proof registratie en steekproefsgewijze inspectie nadien in de lesgeef praktijk aan gekoppeld.


TIP!

Dus meld je aan, volg de workshop en start wèl met een toepasselijk en vastgesteld protocol! Want daarmee lever je maatwerk op locatie.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page