top of page

Covid-19 relatie met toename ‘hartstilstanden’, defibrillator nog belangrijker!

Bijgewerkt op: 26 mrt. 2021

Artikel Emergency-live: van 23 maart 2021


Covid-19 en een ‘hartstilstand’ zijn een dagelijks probleem voor elke hulpverlener. Zowel nationale als internationale studies hebben aangetoond hoe de gevallen van hartstilstand en het sterftecijfer zijn toegenomen in het wereldwijde Covid-19-scenario.


‘Hartstilstand’, er zijn statistisch gezien (zeker 40 %) meer gevallen tijdens de Covid-19- pandemie dan in een overeenkomstige periode in 2019.

De oorzaken van de toename van hartstilstanden zijn voornamelijk te wijten aan:


- Mensen zijn terughoudend om bij de eerste tekenen van ziekte naar

de eerste hulp te gaan, uit angst zichzelf bloot te stellen aan het virus


- De tijd van professionele hulpverleningsvoertuigen om te reageren is toegenomen als gevolg van het aantal Covid-19-gevallen dat zorg nodig heeft. De behandeling van Covid-19 vereist procedures (aan-, uitkleden, ontsmetten) die de tijd dat het voertuig en het team weer beschikbaar zijn aanzienlijk verlengen.


- Cursussen eerste hulp en het gebruik van AED's (defibrillatoren) zijn door opleiders lange tijd opgeschort vanwege ministeriële bepalingen om de kans op toename van het aantal infecties bij manoeuvres met nauw contact te verkleinen. Een circulaire van het ministerie van

Volksgezondheid was nodig om de noodzaak aan te geven om die opleidingen te hervatten (BLS incl. AED-cursussen voor eerste hulp worden daarom gelijkgesteld met die welke zijn toegestaan ​​door het ministerieel besluit van 3 maart 2021.


- Mensen die zijn getraind in eerste hulpverlening, hebben een vermindering van hun operationele tijd gezien, deels vanwege hun noodzakelijke preventie maatregelen(gezien de hoge blootstellingskans).


- Complicaties van vaccinatie met anafylactische shockreactieWellicht toch praktisch als ook het niet-zakelijke cursusaanbod op dit terrein wordt vrijgegeven en dat dit niet alleen beperkt blijft tot het opleiden van de zakelijke markt en bedrijfshulpverleners maar ook wordt uitgebreid ten bate van de Harstslag nu oproep en inzet van de Burgerhulpverleners.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page