top of page

Coronaprotocol KVBE blijft ongewijzigd van kracht

Ondanks de voorgestelde versoepelingen zoals j.l. dinsdag gecommuniceerd door het kabinet, heeft dat ons inziens beslist GEEN gevolgen voor het BHV/ EHBO onderwijs of de examinering daarvan. Het Coronaprotocol dat begin 2020 door de KVBE is ingediend en in mei 2020 door de overheid op haar website onder https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/bedrijfsopleiding-examen/ is geplaatst, blijft dus ongewijzigd! En uiteraard adviseren wij collega’s die buiten de bedrijfswereld en beroepsopleidingen actief zijn, dat te respecteren en daar dus ook toe te passen. Gezien de huidige stand van zaken op basis van wetenschappelijk onderzoek is er beslist niets verandert in de 1 : 1 oefen- en examensituatie bij het betreden van de reeds door ons aangepaste veilige afstand van 2 meter rondom de mede cursist/patiënt en het daarbij verplichte gebruik van de in het protocol voorgeschreven PBM’ s. Temeer daar er nog bijna 2 miljoen mede landgenoten niet gevaccineerd zijn en de delta-variant besmettelijker is dan de vorige coronavirus versie. Het naar eigen inzicht aanpassen, wijzigen of vrijblijvend toepassen van ons protocol is dus uitgesloten! Wij gaan zeker niet mee in ‘de waan van de dag’ of politieke adviezen op basis van maatschappelijke krachten. Het BHV/EHBO corona brancheprotocol is namelijk niet vrijblijvend en juist ontwikkelt om corona overdracht en verdere besmettingen te voorkomen. Wat andere organisaties hieromtrent te melden hebben, is uiteraard geheel hun eigen verantwoording. Voordeel van ons KVBE protocol is dat iedereen zich sowieso dient te conformeren aan de reeds lang geldende RIVM maatregelen EN dat wij er ook nog steeds vanuit gaan dat iedereen (dus inclusief de instructeur/examinator) “besmet is” zonder verschijnselen te hebben. Uitgezonderd indien je bij de entree van het lokaal een sneltest hebt ondergaan met als directe uitslag een negatief resultaat; wat uiteraard betekend dat je op dat moment geen corona hebt! Je hoeft met het KVBE protocol trouwens op voorhand ook nooit mensen uit te sluiten van je cursus of examen, omdat ze nog niet gevaccineerd zijn of nog geen andere bewijs van hun gezondheid of de QR-code coronatestuitslag of hun vaccinatiebewijs (digitaal) of het gele boekje (hard kopie) bij entree kunnen overleggen. Want ons protocol maakt het mogelijk om gedurende de gehele les en/of het examen altijd corona proof te kunnen werken. En dat blijft dus zo!

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page