top of page

Bedrijfsveiligheid nu plotsklaps in het geding?

De onvermijdelijke ‘lockdown’ heeft voor heel Nederland gevolgen en naast de getroffen patiënten en de overleden slachtoffers en hun naasten in het bijzonder, ook voor professionele zorgverleners.


Was er medio de zomer nog feestelijk onthaal, gebak, spandoeken en alom support…… nu wordt er in een grote boog om hen heen gelopen of zijn er juristen en security nodig om patiënten naar elders beschikbare bedden te kunnen verplaatsen of worden ze op vernielde GGD Corona testlocaties bekogeld met vuurwerk.


Denken deze zorgverleners nu eindelijk aan een paar dagen Kerstreces toe te komen, worden de reeds toegezegde verlofdagen plotsklaps ingetrokken, omdat … men zich in Nederland niet aan de regels denkt te hoeven houden en zelf wel bepaald wat er wel en niet kan.


Waar het Kabinet terecht had gehoopt te kunnen volstaan met een “intelligente lockdown” (het woord ‘an sich’ zegt het al natuurlijk) blijkt de hedendaagse consument (in de ruimste zin van het woord) daar lak aan te hebben. Allemaal op vakantie naar de Carib met als gevolg plotsklaps ook daar een grote uitbraak. En het niet noodzakelijk shoppen op ‘Black Friday’ is echt een gitzwarte voorbode gebleken van waar we nu in zijn beland.


Zelfs toen onze Minister President melding maakte van de naderende en noodzakelijke ‘lockdown’ was het direct daarna weer één grote file bij de winkels. Dus geen wonder dat nu ook de rest van Nederland (die zich wel zo goed en zo kwaad als het kan en ondanks de corona moeheid, aan de afspraken en regels houden) de dupe is geworden en blijft van dit gedrag.


Nu schreeuwt iedereen op TV en in de sociale media en nieuwsbrieven plotsklaps dat dit al veel eerder had gemoeten. Maar ja toen het Kabinet dat van plan was, was Nederland te klein en hoefde dat allemaal niet, omdat we dat zogenaamd wel aan konden met wat extra regels en aanpassingen.


En ook nu is menigeen helaas alleen maar weer bezig met het eigen belang, zonder oog voor het grote plaatje. En als dat zo door blijft gaan, zijn we er echt nog niet vanaf medio januari 2021.


Ter beperking van alle ongewenste onderlinge contactmomenten zijn BHV en EHBO cursussen voor zelfstandige ondernemers buiten de bekostigde onderwijssetting niet mogelijk. Dus de door ons in directe relatie tot het specifieke KVBE Brancheprotocol, via speciale workshops “Covid-19 proof inrichten , lesgeven en examineren” opgeleide Instructeurs, kunnen dat alleen aanbieden binnen de setting van het bekostigde onderwijs. Dus als gastdocent of binnen hun reguliere jaartaakbelasting.


Door de grotere aantallen thuiswerkenden nemen de verkeersrisico’s af, zijn er minder files, worden verzekeringspremies aangepast en zijn er ook minder mensen binnen een bedrijf aanwezig. Daar de specifieke RIE en het daarop gebaseerde Plan Van Aanpak ongewijzigd blijft, verandert daar ….niets. Als er minder mensen aanwezig zijn, is ook het aantal noodzakelijke BHV ‘ers daardoor geringer en als dat qua aantal dus recht evenredig met elkaar in relatie staat, verandert daar … ook niets. Een ‘open deur’ intrappen is dan uiteraard dat er wel genoeg BHV ‘ers beschikbaar moeten blijven!


Jullie zijn via onze Branche specifieke en ‘voor de uitzondering op de regels’ vereiste KVBE WS Covid-19 proof inrichten, lesgeven en examineren registratie, daadwerkelijk (en dus niet alleen digitaal) aantoonbaar voorbereid om alle BHV en EHBO lessen veilig en verantwoord te kunnen geven. En voldoen daarmee ruimschoots aan de eisen van de hiervoor vrijgestelde medische contactberoepen!


Daar het Ministerie hier vermoedelijk niet aan heeft gedacht bij het vaststellen van die lijst is spijtig om te constateren, maar een gelopen zaak. En het is niet aannemelijk gezien de Corona perikelen en het naderende Kerstreces, dat er binnen die periode van 5 weken nog verandering in gaat komen.


Helaas dienen wij wel uw aandacht te vragen voor extra preventieve maatregelen in en om uw bedrijfslocatie met oog op de helaas vermoedelijk te verwachten vuurwerkoverlast en/of brand gevolgen, ten gevolge van het uit frustratie of baldadigheid toch afsteken daarvan.

Comments


Anker 1

10007 keer bekeken

bottom of page